SMART HOME Čo všetko sa dá riadiť

Veľa článkov aj marketingových materiálov o inteligentných domoch a bytoch obsahuje konštatovanie, že implementácia inteligentných systémov sa začína vchodovými dverami. Dovolíme si nesúhlasiť. Rodinný dom aj byt je súčasťou nejakého komplexu, či už je to dvor a záhrada, alebo bytovka.

V prípade bytu sú dve možnosti. Buď ide o byt vybavený inteligentnými systémami v bežnej bytovke, alebo, naopak, bežný byt v bytovke s inteligentným prístupovým systémom či riadiacim systémom vykurovania. Ak je majiteľ bytu vo svojej snahe o zlepšovanie obydlia osamotený, skutočne nemá veľa možností, takže všetky systémy na zabezpečenie, riadenie osvetlenia, vykurovania a klimatizácie sú len vnútri bytu a úvodné konštatovanie o vchodových dverách úplne vystihuje situáciu.

Počasie

Začneme v najširšom kontexte, a to počasím. Nevyhnutná súčasť výbavy každého inteligentného domu je meteorologická stanica, ktorá poskytuje riadiacej jednotke údaje o vonkajšom počasí. Kvalitná stanica dokáže poskytnúť dáta o teplote, pocitovej teplote, vlhkosti, relatívnom aj absolútnom atmosférickom tlaku, rýchlosti, smere a nárazoch vetra, ako aj o intenzite vonkajšieho osvetlenia, presnejšie povedané, intenzite a smere slnečného žiarenia.

Dôležité sú takisto údaje o predpovedi počasia z webu (Yahoo...) alebo meteorologického servera. Riadiaca jednotka na základe údajov o aktuálnom či predpovedanom počasí upravuje nastavenie a fungovanie takmer všetkých subsystémov. Nielen kúrenia, ale aj vonkajších žalúzií, roliet či zavlažovania. Využije sa aj údaj o atmosférickom tlaku, ktorý je potrebný na lokálnu predpoveď zmeny počasia, aby vykurovací systém v zime a klimatizácia v lete boli schopné operatívne v predstihu reagovať na zmeny vonkajších parametrov a zabrániť tak preregulovaniu a plytvaniu energiou. Žalúzie na presklených plochách domov a bytov sú oveľa komplexnejším multifunkčným systémom, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Ovplyvňujú nielen svetelnú a do určitej miery aj tepelnú pohodu, ale majú aj dôležitú bezpečnostnú funkciu. Niekoľko dní neustále zatiahnuté žalúzie sú doslova pozvánkou pre zlodejov. Tieniace prvky sa dajú ovládať z centrálneho panela, prípadne panelov umiestnených blízko jednotlivých okien alebo z mobilnej aplikácie. V aplikácii sa spravidla zobrazuje aj animovaná vizualizácia, ale tá udáva len predpokladanú vypočítanú polohu a nie skutočnú polohu, tieniaceho prvku keďže elektricky ovládané žalúzie väčšinou nedisponujú možnosťou spätnej informácie o svojej skutočnej polohe. Moderné systémy umožnia nielen nastavenie presnej polohy a náklonu lamiel pri prvkoch, ktoré to umožňujú, ale ovládanie tieniacich prvkov sa dá začleniť do komplexnej akcie. Manuálne ovládanie bude vo väčšine prípadov jediný spôsob, ktorý budú využívať seniori.

Anemometer zaznamenávajúci smer a silu vetra pomáha ochrániť exteriérové žalúzie a markízy, prípadne aj skladacie prístrešky s motorovým pohonom a možnosťou pripojenia na riadiacu jednotku. Ak sila vetra prekročí bezpečnú hranicu, riadiaci systém ich automaticky vytiahne, aby zabránil ich poškodeniu. Prípadne zároveň zatiahne kryt bazéna, aby doň nenafúkalo lístie. Na základe údajov z barometra sa dá pri prudkom poklese tlaku predvídať blížiaca sa letná búrka a urobiť už spomínané opatrenia v predstihu.

Dôležitý a často podceňovaný parameter je vlhkosť, ktorá významne vplýva na tepelnú pohodu. Ak je v miestnosti vysoká vlhkosť, pot z tela sa odparuje pomalšie a vám bude nepríjemne teplo. Opačne, pri nízkej vlhkosti sa pot odparuje intenzívnejšie, intenzívnejšie bude aj ochladzovanie tela a vám bude nepríjemne chladno. V lete, ak je vysoká vlhkosť, treba aktivovať klimatizáciu alebo rekuperáciu pri nižšej teplote. Vlhkosť sa potom v klimatizačnej/ rekuperačnej jednotke zráža a do miestnosti vstupuje vzduch s takou teplotou a vlhkosťou, aby sa dosiahla tepelná pohoda. Takzvaná vlhkostná pohoda je dôležitá nielen na úsporu energie, ale aj zo zdravotného hľadiska, pretože dlhodobý pobyt človeka v suchom alebo vlhkom prostredí sa prejaví na jeho zdraví. Riadené zabezpečenie vlhkostnej pohody je technicky relatívne zložitá záležitosť, sprevádzaná mnohými nežiaducimi účinkami, ako sú plesne, kondenzácia a podobne.

Vonkajšie osvetlenie

Senzory na meranie intenzity osvetlenia sú dôležité nielen na automatické aktivovanie osvetlenia dvora, záhradných chodníkov či príjazdovej cesty, ale inteligentná riadiaca jednotka môže prebúdzať ranným slnkom, ktoré cez žalúzie vpustí do vašej spálne. Cez deň využíva slnečné svetlo na výhrev vašej domácnosti, a preto odklopí žalúzie v miestnostiach, ktoré treba vyhriať. Po zotmení opäť rolety a žalúzie spustí, čím vám dopraje súkromie. Riadenie vonkajšieho osvetlenia môže byť kombinované so snímačom pohybu a/alebo časovým plánom. To isté platí pre osvetlenie chodieb v bytovkách. Osvetlenie priestorov mimo domu a bytu je v inteligentných domoch napojené na riadiacu jednotku, kam je pripojený aj systém zabezpečenia. V prípade narušenia priestorov sa osvetlenie zapne na maximálny výkon, aby mohli kamery votrelca dobre snímať a aby na neho bolo odvšadiaľ dobre vidieť.

Zabezpečenie

Inteligentné zabezpečenie by malo poskytnúť najvyšší možný stupeň ochrany pred neželanými návštevníkmi. Vítaným návštevníkom, napríklad rodičom či priateľom, by ste zas radi umožnili prístup do svojho domu na diaľku, aj keď nie ste doma, aby tam na vás v pohodlí počkali. V prípade rodinného domu môžete umožniť aj selektívny prístup, napríklad ak nie ste doma, môžete kuriérovi na diaľku odomknúť bráničku na prístup do dvora a aj verandu či garáž, aby tam mohol nechať balík. Samozrejme, všetko zaznamenajú kamery.

Polievanie záhrady

Aj pri polievaní je veľmi dôležité počasie a jeho predpoveď. Riadiaci systém sleduje množstvo zrážok a upravuje zavlažovanie tak, aby bol trávnik či skleník správne poliaty, ale nie zaplavený. Je zbytočné polievať, ak predpoveď počasia signalizuje takmer stopercentnú pravdepodobnosť zrážok alebo o niekoľko desiatok minút sa začne búrka. Ak polievate zrážkovou vodou z nádrže, pri poklese jej množstva v období sucha sa do nej v niekoľkohodinovom predstihu napustí voda z vodovodu, aby bola pri polievaní ,,odstáta". Veľké plochy trávnika sa nedajú polievať naraz, pretože výkon čerpadla alebo prietok vodovodného potrubia, ak polievate z vodovodu, na to nestačí. Takéto záhrady treba rozdeliť do zón, ktoré riadiaci systém zavlažuje postupne. Tento spôsob zavlažovania oceníte, aj keď využívate vodu zo studne. Medzi jednotlivými závlahami má totiž voda dostatok času pritiecť do studne.

Energie

V rodinnom dome má jeho majiteľ úplnú kontrolu nad hospodárením s energiami. V byte je situácia zložitejšia. V rámci bytovky môžeme považovať za autonómny blok len z hľadiska odberu elektrickej energie a plynu, kde sa majiteľovi fakturuje spotrebované množstvo energie. V prípade tepla správca budovy zaplatí dodávateľovi za teplo, ktoré prejde fakturačným meradlom na vstupe do bytovky.

Správca potom podľa pomerových meračov tepla urobí rozúčtovanie. A práve v tom je problém. Môžete mať sofistikovaný systém regulácie vykurovania pomocou ventilov na radiátoroch, ovládaných centrálnym systémom, a nemusíte ušetriť ani cent. Do hry totiž vstupuje poloha vášho bytu a správanie sa ľudí v susediacich bytoch. Iné množstvo energie treba na vykúrenie bytu v strede bytovky, ktorý má vonkajším vplyvom vystavenú len jednu stenu, iná je energetická bilancia rohového bytu a najhoršia je bilancia rohového bytu na najvyššom poschodí. Keby majitelia týchto rovnako veľkých bytov v nich chceli udržať rovnakú teplotu, spotrebujú na to rôzne množstvo energie. K tomu treba pripočítať aj subjektívne kritériá. Máme napríklad vedľa seba dva byty, pričom v jednom býva rodina s malými deťmi a v druhej bezdetní mladí ľudia, ktorým sa dobre spí v nevykúrenej spálni. Bez toho, aby chceli vedome odoberať teplo od susedov, aby mali v noci v spálni chladno, úplne vypnú radiátory a teplo k nim prestupuje cez stenu od susedov.

Rieši sa to rôzne, pri výpočte sa berie do úvahy plocha aj poloha bytu. A tu je námet na zabudovanie inteligentného systému monitorovania vykurovania bytovky. Každý obyvateľ by mal prístup na portál, kde si môže porovnať svoju priebežnú spotrebu tepla s bytmi, s ktorými susedí. Takýto systém by mohol presne určiť koeficienty prízemných alebo rohových bytov, prípadne bytov na severnej strane, aby rozúčtovanie bolo čo najspravodlivejšie a aby ten, kto má snahu šetriť, aj skutočne ušetril, ale len po určitú hranicu. Vypnutím radiátorov v byte na južnej stene sa odber tepla nezníži až na nulu, pretože teplo čiastočne prechádza cez steny z okolitých bytov, ktoré kvôli malým deťom alebo seniorom treba vykurovať na vyššiu teplotu.

ĽUBOSLAV LACKO