sociálny program

Sociálny program

Spoločnosť sa neustále snaží uspokojovať požiadavky vlastníkov bytov, prispôsobiť sa normám a vyhláškam stanovených platnou legislatívou a Európskym spoločenstvom preberaným stanoveným smerniciam.

Našim cieľom je aj naďalej zužitkovať štátom ponúkané možnosti obnovy obytných domov v prospech a k spokojnosti vlastníkov bytov v správe našej spoločnosti. Z toho hľadiska produkcia a poskytovanie služieb spoločnosťou musí byť komplexne vybavené, na profesionálnej a nadštandartnej úrovni.

Flexibilita spoločnosti je zárukou skutočnosti, že spoločnosť dokáže vlastnými kapacitami a technologickými postupmi uspokojiť všetky požiadavky širokej verejnosti a zákazníkov.

Aj keď žijeme v dynamickom a uponáhľanom svete naša spoločnosť v rámci svojich možností nikdy nezabúda na pomoc, podporu, pozdvihnutie a rozširovanie úrovne svojho okolia ako aj tých, ktorý to najviac potrebujú.

Na dôkaz ľudského postoja našej firmy k okoliu sme podporovali nasledovné organizácie :

 • Školstvo:
  • Stredná poľnohospodárska škola - Veľké Kapušany,
  • Gymnázium - Veľké Kapušany,
  • Centrum voľného času - Veľké Kapušany,
  • Základná škola J. Erdélyiho - Veľké Kapušany
  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Čičarovce
  • ŠZŠ a MŠ – Veľké Kapušany
  • ZUŠ Veľké Kapušany
 • Kultúra:
  • Tanečný klub Energosun - Veľké Kapušany,
  • Šachový klub Energetik - Veľké Kapušany,
  • Klub Latoričan - Veľké Kapušany,
  • Mestské kultúrne stredisko - Veľké Kapušany,
  • Mestský úrad - Veľké Kapušany,
  • Obecný úrad - Ptrukša,
  • Obecný úrad - Vojany,
  • Obecný úrad - Iškovce.
  • Obecný úrad - Drahňov
  • Folklórny súbor Vánok – Veľké Kapušany
 • Šport:
  • Mestský bežecký klub - Veľké Kapušany,
  • Základná organizácia OZ hasičov,
  • Mestský klub stolného tenisu - Veľké Kapušany,
  • Zdravie a šport – obč. zdr. Veľké Kapušany
  • Kapi Sport – Veľké Kapušany
  • Volejbalový klub – Veľké Kapušany
  • MFK Veľké Kapušany
  • TTC Vojany Tigers
  • Rybársky zväz MO-SRZ Veľké Kapušany
 • Pomoc deťom a chorým:
  • Slovenský výbor pre UNICEF,
  • Slovenský zväz Sclerotis Multiplex,
  • Reformovaný farský úrad - Veľké Kapušany.