Prešov: Správca bytového domu o explózii

Ján Mečiar, moderátor: "Televízii JOJ sa podarilo telefonicky spojiť so správcom paneláku, v ktorom na poludnie došlo k explózii. Potvrdil, že bytovýdom bol poistený a s poisťovňou je v stálom kontakte."

Lucia Barmošová, moderátorka: "Obyvateľom bytového domu, s ktorými doteraz nehovoril, prostredníctvom našej televízie odkázal, že poisťovňa prisľúbila maximálnu súčinnosť pri riešení situácie. Aj on situáciu znáša veľmi ťažko. Počas rozhovoru sa rozplakal."

Ivan Satvár, správca bytového domu (telefonát): "12:06 som mal prvý telefonát z vedľa bytovky, nie tej, čo je poškodená, ale z vedľa, že únik plynu je. 12:07 som hlásil smer distribučná spoločnosť, aby poruchu odstránili. Myslel som, že to je vec plynomeru, lebo asi pred troma mesiacmi nám menili plynomer. Všetko musíme nechať na tých, ktorí tomu rozumejú lepšie, to znamená orgány štátnej správy alebo týchto činných v trestnom konaní a tak ďalej. Chcem poďakovať už v tomto okamihu všetkým, čo tu kolo toho pomáhajú. V danom okamihu to je všetko, čo viem povedať."

Marika Dulaiová, redaktorka: "Ja sa len chcem spýtať. Hovorí sa, že tam vlastne pri činžiakoch, kde sa to stalo, alebo o ktorých vy hovoríte, sa kopalo, alebo sa niečo robilo. Myslíte, že tam?"

Ivan Satvár (telefonát): "Je možné, že to je toto, ale nebudem ja na nikoho ukazovať prstom. ..."

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 06/12/2019;  Marika Dulaiová; Zaradenie: z domova]