Kúriť alebo šetriť? Vyhláška zmenila výpočty, o nespravodlivosti hovorí aj Saková

Vyhláška mala vyriešiť veľké rozdiely v platbách za teplo medzi bytmi.

Koncom mája prišlo majiteľom bytov od správcovských firiem vyúčtovanie zálohových platieb za minulý rok. Niektorí si v ňom našli aj nedoplatky za teplo v stovkách eur, prípadne oveľa nižšie preplatky, než na aké z minulosti boli zvyknutí.

Prekvapení boli najmä tí, ktorí sa snažili na kúrení šetriť, či už vypínaním radiátorov, alebo vlastným zdrojom tepla. Naopak, majitelia bytov, ktorí kúrili viac, sú zrejme s vyúčtovaním spokojní, keďže za teplo zaplatili menej ako po minulé roky.
V článku sa dozviete: Prečo niektorí majitelia bytov dostali vyššie faktúry za teplo? Ako a prečo sa zmenilo rozpočítavanie tepla v bytoch? (+ príklad) Oplatí sa ešte šetriť na kúrení? Je vyhláška zlá či zlyhali správcovia v jej aplikácii? Zmení sa rozpočítavanie v budúcnosti? 1. Prečo niektorí majitelia bytov dostali vyššie faktúry za teplo?
Za minulý rok sa teplo v bytovkách medzi jednotlivé byty prvýkrát rozpočítavalo podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva č. 503/2022 Z. z. Jej cieľom bolo skresať veľké rozdiely v nákladoch za teplo v jednotlivých bytoch, ktoré v minulosti spôsoboval nastavený pomer takzvanej základnej a spotrebnej zložky.

Základná zložka sa počíta podľa rozlohy bytu, kým spotrebná podľa reálnej spotreby odmeranej na merači tepla.

V minulosti sa odporúčalo mať základnú a spotrebnú zložku v pomere 60 percent k 40 percentám. Niektoré bytové domy si ho však obrátili, prípadne ho nastavili napríklad až na 20:80, čiže väčšina nákladov sa rozrátala podľa nameranej spotreby.

Výsledkom bolo, že tí, ktorí kúrili menej, platili za teplo oveľa menej. Na druhej strane, prenikalo k nim teplo od susedov. Vyhláška však rozpočítavanie nákladov zmenila.
2. Ako a prečo sa zmenilo rozpočítavanie tepla v bytoch?
Aktuálne platná vyhláška určuje, že podiel základnej zložky nemôže byť nižší než 30 percent. Odporúča, aby bol 60 až 70 percent.

Novinkou tiež je, že rozdiel medzi bytom s najnižšími nákladmi na teplo a bytom s najvyššími nákladmi by nemal prekročiť 2,5-násobok. Ak je vyšší, základná zložka sa zvýši a rozdiel medzi bytmi sa zníži.

V minulosti sa stávalo, že za rovnako veľké byty v tom istom bytovom dome mali vlastníci výrazné rozdiely vo faktúrach za teplo. „Pri stredne veľkom trojizbovom byte v paneláku mohli byť úspory v stovkách eur ročne,“ odhaduje energetický analytik Radovan Potočár.

Stávalo sa to vtedy, ak bol nevykurovaný byt obkolesený inými vykurovanými bytmi. Veľkosť finančnej úspory majiteľa takéhoto bytu závisela od spotreby celého bytového domu, nastaveného pomeru medzi základnou a spotrebnou zložkou, od správania ostatných vlastníkov bytov a od ceny tepla od dodávateľa.

Hlavný cieľ, teda zmenšiť rozdiely v nákladoch medzi bytmi v rámci jedného bytového domu, sa podľa Potočára vyhláške podarilo splniť. Na druhej strane pripúšťa, že časť domácností môže byť nespokojná.

„Motivácia šetriť teplom klesá. Tí, ktorí tak robili, a teraz im prišli vysoké nedoplatky, sa určite môžu cítiť ukrivdení,“ myslí si Potočár.
Modelový príklad
Porovnávame náklady na kúrenie pre dva rovnaké 3-trojizbové byty s rozlohou 75 m2 v tej istej bytovke. V minulosti mali vlastníci nastavený pomer základnej a spotrebnej zložky na 30:70, podľa novej vyhlášky sa zmenil na 66:34. Byt č. 1 kúril minimálne a byt č. 2 kúril bežne.

Starý spôsob rozúčtovania:
náklady bytu č. 1: 151,90 € náklady bytu č. 2: 845,80 €
Rozdiel v nákladoch je viac ako 5,5-násobný.

Nový spôsob rozúčtovania:
náklady bytu č. 1: 330,90 € náklady bytu č. 2: 666,80 €
Rozdiel v nákladoch je už len dvojnásobný.

PRAMEŇ: Sospotrebitelov.sk
3. Oplatí sa ešte šetriť na kúrení?
Niektorí správcovia bytov tvrdia, že nová vyhláška im pripomína časy rovnostárstva, keď by mal každý platiť približne rovnako bez ohľadu na spotrebu. Hovoria tiež, že nový systém rozpočítavania tepla je nespravodlivý, lebo nedoplatky majú aj majitelia bytov, ktorí šetrili.

Tí, ktorí investovali do vlastných meračov tepla, prípadne do vlastného kúrenia, môžu byť nespokojní a dospieť k záveru, že šetriť sa neoplatí. Inštalácia meračov stojí niekoľko stoviek eur podľa počtu miestností v byte.

„Títo ľudia sú potrestaní za to, že si urobili svoje kúrenie a teraz im zvyšujú náklady,“ uviedol podpredseda Asociácie na podporu obnoviteľných zdrojov energie František Bednár pre RTVS. Aj preto sa rozhodli podať návrh na neodkladné opatrenie, aby bola pozastavená účinnosť vyhlášky.
Zatepľovanie bytovky majú ľudia pracujúci z domu viac na očiach. (zdroj: FOTO – TASR)
Naopak, obhajcovia zmien hovoria, že nový systém je spravodlivejší, lebo zohľadňuje konštrukciu bytoviek a jednotlivých bytov, ale aj prestupy tepla medzi bytmi.

„Nová vyhláška je určite lepšia ako všetky predchádzajúce, ktoré nezohľadňovali prestup tepla medzi bytmi a nebytovými priestormi. Fyziku musíme brať do úvahy. Ak máme v jednom byte 23 stupňov a v druhom 17 stupňov, tak teplo bude prechádzať do bytu s nižšou teplotou, kým sa tieto teploty nevyrovnajú,“ hovorí predseda Asociácie vlastníkov bytov Miroslav Kantner.

Podľa neho sú merače stále potrebné, lebo s nimi sa rozpočítava teplo spravodlivejšie ako bez nich. Pri bytoch a najmä nebytových priestoroch, odpojených od ústredného kúrenia, vidí problém v tom, že ich majitelia sa odpojili bez súhlasu ostatných vlastníkov, ktorí tak musia hradiť aj ich podiel nákladov na vykúrenie chodieb či výťahu.
4. Je vyhláška zlá či zlyhali správcovia v jej aplikácii?
Ministerstvo hospodárstva aj správcovia bytov odmietajú kritiku vyhlášky. „Doteraz bolo prerozdeľovanie tepla nastavené nešťastne. Ja by som vyhlášku nemenil, lebo je vytvorená podľa exaktných výpočtov,“ tvrdí Kantner.

Podľa neho väčšina nespokojných bytových domov mala nesprávne nastavený pomer medzi základnou a spotrebnou zložkou, najčastejšie 30 ku 70, čo „odmeňovalo“ nekúriacich vlastníkov na úkor tých, ktorí kúrili.

V bytových domoch, kde majú správne nastavenú základnú a spotrebnú zložku, sa podľa neho faktúry zásadne nezmenia: „Každý zodpovedný správca mal rok na to, aby oznámil vlastníkom bytov zmeny, ktoré nastanú. Nie všetci to urobili, a teraz sú ich vlastníci prekvapení.“

Expert na energie v domácnosti Michal Kundrata zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov odhaduje, že len minimum majiteľov bytov je nespokojných: „Nový spôsob rozpočítavania sa výrazne negatívne dotýka len štyroch až ôsmich percent bytov, kde sa nekúri vôbec alebo len minimálne.“
5. Zmení sa rozpočítavanie v budúcnosti?
Horúcej témy sa minulý týždeň chytila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas), ktorej rezort má vyhlášku v gescii. „Všetky nejasnosti a nespravodlivosti, ktoré nastali, by sme chceli, aby boli rozpočítané tak, že všetci budú spokojní,“ povedala s tým, že zmeny prídu už v tomto roku.

Na začiatku tohto týždňa sa na ministerstve hospodárstva konalo stretnutie so zástupcami správcov bytov, aby prerokovali výhrady k aktuálnej vyhláške.

Hoci Saková avizovala možné zmeny v nej, podľa informácií INDEXU úpravy v pomeroch medzi zložkami či vo vzorcoch nie sú akútne nutné.

Úradníci na ministerstve hospodárstva si myslia, že pomery sú nastavené správne a nespokojní sú najmä tí správcovia bytových domov, ktorí zanedbali komunikáciu s obyvateľmi a dostatočne im nezvýšili zálohové platby, aby predišli nedoplatkom v ročnom vyúčtovaní.

„Mnohé správcovské spoločnosti vopred informovali o týchto zmenách jednotlivé domácnosti a zohľadnili zmeny v rozpočítavaní tepla už v preddavkových platbách za rok 2023,“ tvrdí hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.

Ministerstvo však podľa nej zbiera informácie od správcov o tom, s čím sú nespokojní, a vyhodnocuje ich. Nie je teda vylúčené, že k nejakým zmenám v pravidlách rozpočítavania predsa len príde.

„Sme pripravení tieto podnety z praxe zohľadniť v prípadných úpravách vyhlášky, ktoré by zohľadňovali špecifické situácie vzniknuté pri rozpočítavaní tepla,“ uzatvára Pavlusík.

Dátum: 06.06.2024 | Zdroj: sme.sk | Autor: Jozef Ryník | Vydavateľ: Petit Press a.s. | Rubrika: Ekonomika