Štát v tomto roku podporil viac ako 2000 nájomných bytov, záujem o ne rastie

Bratislava 21. augusta (TASR) – Záujem o nájomné bývanie na Slovensku sa oproti minulému roku výrazne zvýšil. Štát v tomto roku podporil obstaranie 2007 nájomných bytov sumou viac ako 95 miliónov eur zo zdrojov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR a Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Rezort si tento nárast vysvetľuje zmenou legislatívy, zapojením súkromných firiem i väčšou medializáciou podpory.

Celkový počet žiadostí na obstaranie nájomného bývania vzrástol zo 140 v roku 2013 na 372 v tomto roku. Samotné ministerstvo výstavby poskytlo na tento účel približne 36 miliónov eur formou dotácií, vlani to bolo o polovicu menej. Objem úverov ŠFRB prevyšoval 160 miliónov eur, čo je medziročne o 5,5 % viac. Z hľadiska poskytnutých dotácií bol najúspešnejší Nitriansky kraj, kde štát podporil 423 nájomných bytov. Nasledujú Banskobystrický kraj so 412 podporenými bytmi a Prešovský kraj, v ktorom ich pribudne 357. Najmenší dopyt po nájomných bytoch je v Bratislavskom kraji.

"Som veľmi rád, že legislatívne zmeny, ktoré sme uskutočnili, našli svoje ovocie," uviedol štátny tajomník rezortu František Palko na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Nový zákon o ŠFRB, účinný od 1. januára 2014, podľa neho výrazne zjednodušil proces schvaľovania úverov a umožnil právnickým osobám vstup do tohto segmentu.

Štátny fond zaznamenal v tomto roku až trojnásobný počet žiadostí o úver oproti vlaňajšku, zo 76 stúpol na 222. Okrem zmeny legislatívy pripisuje jeho riaditeľka Dana Pištová tento trend aj ľudskému faktoru. "S narastajúcim počtom nájomných bytov po Slovensku sa zvyšuje záujem obyvateľov o tieto byty. Obyvatelia obcí, kde nájomné byty nemajú, majú záujem získať nájomné bývanie také isté, ako v susediacej obci, za veľmi výhodných podmienok," zdôvodnila. Regulované nájomné takéhoto jednoizbového bytu sa pohybuje na úrovni okolo 50 eur, trojizbový byt sa prenajíma za asi 150 eur na mesiac. "Tieto ceny sú prijateľné aj pre obyvateľov s nižšími príjmami," dodala.

Rezort v súčasnosti pracuje na finalizácii novej koncepcie bytovej politiky do roku 2020, ktorej nosnou témou má byť práve nájomné bývanie. "Chceme, aby v tomto sektore bývania vznikli inštitúcie, ktoré poznajú napríklad v Rakúsku. Sú to inštitúcie, ktoré majú charakter neziskových organizácií a sú veľmi aktívne pri podpore nájomného bývania," priblížil Palko. Práva a povinnosti správcov bytového fondu a majiteľov bytov by mal upravovať nový zákon o správe bytového fondu, ktorý je tiež v štádiu prípravy.