Havarijná služba

Spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany pre spokojnosť svojich zákazníkov má zavedenú nonstop havarijnú službu, kde naši skúsení servisní technici sú pripravení v krátkom čase poskytnúť vám pomoc pri riešení havarijných stavov 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Hlásenie porúch:
Kotolňa K-1: 056/638 27 06,
Kotolňa K-3: 056/638 25 47,0905 540 083