novinky

Vymeniť správcu bytového domu zákon umožňuje počas celého roka

Správa bytových domov nie je jednoduchá záležitosť z odbornej, organizačnej aj legislatívnej stránky. Upravuje ju zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločne s ďalšími právnymi predpismi. Bytový zákon okrem iného umožňuje aj vymeniť správcu v prípade, ak sú obyvatelia s výkonom správy nespokojní. "Správcu bytového domu možno vymeniť kedykoľvek počas roka, výhodné je však vymeniť ho po doručení vyúčtovania a správy o jeho činnosti. Tie je správca povinný dodať každoročne do 31. mája, tento termín však nie je záväzný, pokiaľ ide o výmenu správcovskej spoločnosti," hovorí Marianna Petríková, marketingová manažérka správcovskej spoločnosti Bytex zo severného Slovenska.

Čítať ďalej...

Štát v tomto roku podporil viac ako 2000 nájomných bytov, záujem o ne rastie

Bratislava 21. augusta (TASR) – Záujem o nájomné bývanie na Slovensku sa oproti minulému roku výrazne zvýšil. Štát v tomto roku podporil obstaranie 2007 nájomných bytov sumou viac ako 95 miliónov eur zo zdrojov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR a Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Rezort si tento nárast vysvetľuje zmenou legislatívy, zapojením súkromných firiem i väčšou medializáciou podpory.

Čítať ďalej...

Čo má obsahovať ročné vyúčtovanie

Ročné vyúčtovanie poskytuje ucelený obraz o správe bytového domu a správca je povinný ho vypracovať a predložiť najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Vlastníci bytov sa tak môžu dozvedieť výšku reálnych nákladov za teplo, vodu, plyn či rôzne služby spojené s prevádzkou a správou ich bytového domu a porovnať ich s pravidelnými zálohovými mesačnými platbami.

Čítať ďalej...

Neplatiči v bytoch budú vyvesení na tabuli hanby

Bratislava 20. júna (TASR) - "Neplatičov v bytovkách vykričia na tabuliach hanby," píše na titulnej strane denník PRAVDA.

Problém s vlastníkmi bytov, ktorí niekoľko mesiacov ba dokonca rokov odmietajú platiť príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, má vyriešiť zoznam neplatičov, ako to navrhuje novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Objaví sa na ňom každý, kto bude mať voči spoločenstvu vlastníkov bytov dlžobu vo fonde väčšiu ako 500 eur. Zoznam neplatičov bude visieť vnútri bytového domu. Ak totiž vlastník nehnuteľnosti pravidelne neprispieva do fondu, môže vážne ohroziť chod bytového domu, či už z hľadiska povinných údržbových prác, alebo plánovaných investícií. Novelu dnes na zasadnutí Ústavnoprávneho výboru NR SR obhajuje poslanec Anton Martvoň (Smer).

Cenová regulácia v elektroenergetike, novela vyhlášky ÚRSO č. 221/2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dal do medzirezortného pripomienkového  konania novelu vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

V roku 2012 bolo na doplatkoch k cenám elektriny vyplatených celkovo 298,5 mil. €.

Z toho na výrobu elektriny z :

  • zo slnečnej energie                                       204,8 mil. €
  • KVET (zemný plyn, uhlie …)                           28,6 mil. €
  • OZE (voda, bioplyn, skládkový plyn …)          65,1 mil. €

Priemerný doplatok pri slnečnej energii bol cca 330 €/MWh, pri KVET cca 25 €/MWh a OZE cca 40 €/MWh.

Čítať ďalej...

Rozhovor s predsedom SZVT: Odpojenie sa od systému CZT znamená zmenu pre všetkých

„Odpojenie sa od systému centrálneho zásobovania tepla – CZT neznamená zmenu len pre tých, ktorí sa odpojili, ale aj pre tých, ktorí v systéme CZT zostali“.

Na otázky portálu odpovedá Ing. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva SZVT.

Čítať ďalej...

Novela zákona o tepelnej energetike schválená

Vládna  novela zákona o tepelnej energetike, ktorá obsahuje zmeny riešiace po novom  výrobu tepla v bytových domoch, povinnosť  zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa a ďalšie zmeny je na svete.

Čítať ďalej...